åter till home .ZIWAMAT Eng. KB, Höjdvägen 8, SE-645 97 Stallarholmen/Sweden 

Tråddragspänningsmätare - Tensionmeter

Firma Hans SCHMIDT som började 1948 att tillverkar dragspänningmätare för tråd, kabel och band, är i dagensläge värdsledande. Man är certifierade enligt DIN EN ISO 9001 och kan även visa upp idag de största tillverkningsprogram. Olika modeller finns för hand eller för fastmontage. I utförande som mekaniska- eller elektroniska mätare och som Online system med mäthuvud samt digitalenhet för en eller flera stationerna. Mätaren finns för mätområden från 1 cN till 50 daN.

Användningsområde är : garn, tråd, fiber, Cu-tråd, kabel, glasfiber, videoband, folieband, film etc.

Om du vill har prospekt och tekniska data över dragspänningsmätare, klicker på bilden så kan du få prospekt över instrumentet ------->

eller anna produkter ------->

SCHMIDT-dragspänningsmätare är världsomfattande och i alla industriområden representerade, där man behöver precision och hög kvalitet.

Wire 2000 Düsseldorf - olika tråddragspänningsmätare (mekan - elektr.)

Här visades ett stort urval av tråddragspänningsmätare (mek. + elektroniska) samt ett drag och provningsinstrument för tråd och kabel.

Om du klicka på här productinfo kan du ser på olika instrument och återkommer gärna till oss.

The new RLD Running-Line Diameter Gauge is a precision hand-held instrument which accurately messures the outer diameter of wires, cables, optical fibers and similar process materials during the production process. Unlike on-line diameter gauges, the RLD is hand-held and battery-powered permitting it to be conveniently moved from line to line or machine to machine.

The RLD provides an impressive mesaurement resoltion of 1,25 microns at line speeds up to 2000m/min, with a scan rate over 300 times per second.

För att se på olika modeller klicka på här så kommer du direkt till firma Hans SCHMIDT,s websida. Efteråt kan du återkommer till oss med dina frågor samt problemer.

. Information, vi ha även dragkraftprovningsmaskinerna typ TH 2730 alt. 2750 för max 3kN eller 5kN kraftbehov i bordsutförande med en kraftcell på 5kN. Den kan användas för dragprovning av hållfasthet eller för böjmoment- och fjädradragprovning etc.

Klicka gärna här så kommer du till denna sidan.

Önska Ni information, prospekt, offert så kontakter oss gärna på telefon, fax eller email. Ser neda!


Om Du vill maila till oss så skriv till följande mailadress G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se där du kan önska (pris, leveranstid, offert etc) eller fråga efter prospekt information , men du kan kontakta gärna Gerhard May direkt på telefon 0152 - 40 910 eller bäst att faxa på 0152 - 43 101


åter till websidan eller början av sida

Uppdaterades: 2010-01-11 /ZIWAMAT