åter till home ZIWAMAT Eng. KB, Höjdvägen 8, SE-645 06 Stallarholmen/Sweden

Impregnering och tillbehör!

Firma G.Thumm GmbH är sedan över 50 år känd med att bygga maskiner och tillbör för tillverkning eller reparation av elektromotorer. Man är expert och specialist på dropp-, vacum- eller ström-UV-dopp impregnering.

STATOR

Samtidigt tillverkar man även härvutrivningsanordningar, kollektorfräs, högspänningstest från 2500 till 30000 Volt, induktions-uppvärmnings-anlägningar, handverktyg och maskin för bearbetning av Cu-rund och profiltråd (rikta, avisolering, klippning).

Högspänningstestoch Kollektorfräsmaskin

Om Du vill maila till oss så skriv till följande mailadress G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se där du kan önska (pris, leveranstid, offert etc) eller fråga efter prospekt information , men du kan kontakta gärna Gerhard May direkt på telefon 0152 - 40 910 eller bäst att faxa på 0152 - 43 101


åter till websidan Sidbörjan

Uppdaterades: 2010-01-11 /ZIWAMAT