åter till home sidan

ZIWAMAT Eng. KB, Höjdvägen 8, SE-645 06 Stallarholmen/Sweden

Slip- och Poleringsmaskinerna

Den nya firma Hauschild Schleif- & Poliermaschinenbau GmbH finns nu mera i Wuppertal på samma adress som firma Heinz Berger GmbH. Verkställande direktion är Dr. Andreas Gross och Marco Chiesura.

Försäljningsavdelning är under ledning fru Hauschild, telefon **49 202 247 4277 och fax **49 202 247 4242.

Firma Hauschild flyttade under 2004 från Neuwied till Wuppertal - Cronenberg i Tyskland till en av firma Heinz Bergers produktionshallarna. På invigningsfest den 07.Oktober 2004 visade man en ny generation av poler- transfer - anläggning typ DWF-800 (se ovan bildserige). Invigningsfest och visning var framgångsrik där gamla och nya kunder kom.

Den nya rundbord transfer - anläggningen typ DWF - 800 (6 +4 enheter) är hel automatisk enligt följande:

automatisk inmatning vid station 1 av skeda eller gaffla medels suganordning från magasin sedan polering från station 2 till 7 med kalandervals, med station 8 flyttning till poleringdel av skaftläppning. Station 9 till 12 polering av skaft och sedan station 13 utmatning till tvättning eller förpakning.

Tekniska data:

arbetsbredd max. 800 mm = 15 menyskedar kapacitet 1 500 menyskedar per timma platsbehov 9,2 m x 14,2 m effektförbrukning 200 kVA totalvikt 25.000 kg

Den nya generation av poleringsanläggning är i sin konstruktion mycke enkelt men robust. Genom detta är kostnader för underhåll mycke obetydligt. Likaså som med våra andra maskinerna håller man med denna anläggning en förstklassigt poleringsresultat vid samtidig hög produktivitet.

Förslitning av övre poleringsvals muste justeras från hand men kan även justeras automatisk meddels en elektronisk lyftanordning. Genom denna anordning minskar förbrykning av polerverktyg med ca. 30%.

ZIWAMAT representera firma i Sverige, Norge och Danmark

Om Du vill maila till oss så skriv till följande mailadress G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se * G.May@ziwamat.se där du kan önska (pris, leveranstid, offert etc) eller fråga efter prospekt information , men du kan kontakta gärna Gerhard May direkt på telefon 0152 - 40 910 eller bäst att faxa på 0152 - 43 101


åter till index sidan eller till början av sida

Uppdaterades: 2010-01-11 /ZIWAMAT